Bostads-aktiebolaget Perunamaa

 

Koloniträdgården säljs ut på den fria marknaden som ett aktiebolag.

 

En aktie ger äganderätten till stugan och ett förråd, samt nyttjanderätten till tomten och odlingsparcellen.

 

Ytterligare ges möjlighet att uppföra en bastubyggnad på tomten.

 

För de gemensamma kostnaderna uppbärs ett bostadsvederlag för underhåll av vägar, el, vatten, avfallshantering osv.

Möjlighet att hyra båtplats

Stuga                  hyvlad stock, bostadsyta 47,5 m²,                           totalyta 58 m²

 

Utrustning          el, elspis, kylskåp, dusch och                                tvättlavoar, (kallt och varmt vatten),                           utedass

Värme                 vedkamin och el

Koloniträdgården är ännu under planering så informationen är knapphändig. Hemsidan kompletteras under arbetetsgång.

Koloniträdgård